Afvoeren oude materialen

Het vernieuwen van een tuin gaat ook gepaard met het afvoeren van oude materialen: bestrating, muurtjes en hekwerken die u niet meer nodig heeft, kunnen verwijderd en afgevoerd worden. Een specialist kan die werkzaamheden voor u uitvoeren, maar in veel gevallen kunt u deze werkzaamheden ook zelf eenvoudig uitvoeren. Daarmee bespaart u kosten.

Verwijderen van bomen en beplanting

Het aanleggen van uw tuin begint met het verwijderen van bomen en beplanting. U kunt het verwijderen van groen laten uitvoeren door een specialist. Als u een boom wilt kappen, dan is het belangrijk dat u zeker weet of u gerechtigd bent om de boom te kappen. Op de website van uw gemeente vindt u…